Warning: fopen(counter.txt): failed to open stream: Permission denied in /opt/www/hosting/o/ospzbereze.wlodawa.pl/licznik.php on line 3 Warning: fread() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/www/hosting/o/ospzbereze.wlodawa.pl/licznik.php on line 4 Warning: rewind() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/www/hosting/o/ospzbereze.wlodawa.pl/licznik.php on line 9 Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/www/hosting/o/ospzbereze.wlodawa.pl/licznik.php on line 10 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /opt/www/hosting/o/ospzbereze.wlodawa.pl/licznik.php on line 12 OSP Zbereże

Zebranie sprawozdawcze i nowa świetlica

dodano 2008-03-20

W dniu 14 marca 2008 roku w świetlicy OSP w Zbereżu odbyło się jak co roku zebranie sprawozdawcze. Niby nic nadzwyczajnego, jednak było inne, niż w pozostałych jednostkach gminy i powiatu.

Ochotnicza Straż Pożarna w Zbereżu wyróżnia się zarówno pod względem zakresu prowadzonej działalności jak i organizacyjnym co znalazło odzwierciedlenie miedzy innymi w ilości obecnych na zebraniu gości. Zebranie swoją obecnością zaszczycili, Przewodniczący Rady Gminy Wola Uhruska Marek Kuszneruk, Wójt Gminy Wola Uhruska Jan Łukasik , Prezes Zarządu Związku OSP RP we Włodawie Franciszek Gruszkowski, Z-ca Komendanta Powiatowego PSP we Włodawie st. kpt. Dariusz Pytka, Prezes Zarządu Gminnego OSP Stanisław Zamojski, Komendant Gminny OSP Sławomir Tokarski, Proboszcz Parafii Prawosławnej we Włodawie Ksiądz Jerzy Ignaciuk, Komendant Strażnicy Straży Granicznej w Zbereżu Artur Rapa, Dyrektor RZD w Uhrusku Tadeusz Pawluk i wielu innych. Zebranie rozpoczął Prezes OSP Zbereże dh. Stanisław Kiryczuk, który przywitał zaproszonych gości i przedstawił zarys działalności OSP oraz plany na przyszłość.

Najważniejszym punktem zebrania było omówienie planu budowy z wykorzystaniem funduszy unijnych nowej świetlicy w Zbereżu. Założenia projektu przedstawił Wójt Gminy Wola Uhruska Jan Łukasik. Projekt ten ma być pilotowany przez Urząd Gminy w Woli Uhruskiej przy współudziale komitetu budowy wyłonionego z członków OSP Zbereże. Zgodnie z założeniami świetlica ma pełnić funkcję lokalnego centrum kultury, historii informacji i informatyki.

Sprawozdanie z działalności za rok 2008 złożył dh Wojciech Szlechta, który przedstawił osiągnięcia jednostki w zawodach pożarniczych między innymi zajęcie pierwszego miejsca w zawodach gminnych oraz omówił powód dyskwalifikacji jednostki po udanym starcie w zawodach powiatowych. Dokonano także inwentaryzacji pozyskanego przez OSP w sprzętu, którego kwotę oszacowano na 9500 zł i wykonanych prac społecznych. Po przedstawieniu planu działalności, omówieniu spraw związanych z budową nowej świetlicy i przedstawieniu planu działalności na przyszłość głos zabierali zaproszeni goście. Wszyscy z uznaniem odnosili się do działań jednostki i stawianych przed nią ambitnych planów na przyszłość, ze swej strony deklarując wsparcie i pomoc. Po części oficjalnej odbyła się zorganizowana dzięki pomocy i życzliwości sponsorów tradycyjna biesiada podczas której kontynuowano omawianie spraw związanych z dalszym rozwojem jednostki.

Szczególne podziękowania składamy sponsorom: Panu Stanisławowi Pizoń firma hotelarska PPHU Polonia, Panu Zbigniewowi Wnukowskiemu firma przetwórstwa owoców i warzyw Dyspol oraz Panu Dariuszowi Dziuba Zakład Przetwórstwa Mięsnego Dacor.